Wanneer u de onderstaande vragen met een ja of meerdere ja’s beantwoord dan kunt u geen aanvraag doen via Doorlopendkredietafsluiten.

– U bent jonger dan 24 jaar.
– U heeft een negatieve codering bij het BKR.
– U bent zelfstandig ondernemer.
– U heeft een sociale uitkering, zoals een bijstand en ww.

Uw doorlopend krediet aanvragen

 € 170,00

Persoonlijke gegevens


Werksituatie aanvrager


Financiële gegevens


Lopende leningen

Geef aan of u elders lopende leningen heeft. Daarna kunt u per lening aangeven of u deze wilt onderbrengen samen met uw nieuwe lening.

Gegevens bij lopende lening 1
Gegevens bij lopende lening 2
Gegevens bij lopende lening 3
Gegevens bij lopende lening 4
Gegevens bij lopende lening 5


Kredietbescherming

Bij alle kredieten hypotheken die wij aanbieden is het mogelijk om de maandelijkse last te beschermen voor het risico van overlijden (ORV), ziekte/arbeidsongeschiktheid (AOV) en onvrijwillige werkloosheid (WW ).Een lening brengt verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van een krediet tot een te zware last maken. Bovendien kenmerkt het economische klimaat zich steeds meer door minder bemoeienis van de overheid en dus meer zelfzorgzaamheid voor de burger. Daarom is het verstandig om zelf maatregelen te nemen ter bescherming van het inkomen.

Wilt u de maandtermijn beschermen tegen de gevolgen van


Uw aanvraag versturen

U heeft nu bijna alle gegevens voor de aanvraag ingevuld. Bij het versturen wordt uw aanvraag verzonden en beoordeeld. Indien uw aanvraag akkoord wordt bevonden ontvangt u per e-mail of per post de overeenkomst. Mochten er aanvullende gegevens nodig zijn dan zullen wij contact met u opnemen. Heeft u op voorhand vragen dan kunt u contact met ons opnemen.