Bij alle kredieten/hypotheken die wij aanbieden is het mogelijk om de maandelijkse last te beschermen voor het risico van overlijden (ORV), arbeidsongeschiktheid (AOV) en onvrijwillige werkloosheid (WW )

Een lening brengt verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van een krediet tot een te zware last maken. Bovendien kenmerkt het economische klimaat zich steeds meer door minder bemoeienis van de overheid en dus meer zelfzorgzaamheid voor de burger. Daarom is het verstandig om zelf maatregelen te nemen ter bescherming van het inkomen.

Overlijdensbescherming
Bij een aantal financieringsmaatschappijen zit er een basis overlijdensdekking in de afgesloten kredietovereenkomst. Dit is echter niet bij alle financieringsmaatschappijen het geval of soms is de basis overlijdensdekking niet toereikend. Bij de meeste financieringsmaatschappijen zit er in het krediet ook geen basis overlijdensdekking voor de partner.

Met een overlijdensrisicobescherming zorgt u er voor dat in geval van overlijden, nabestaanden niet blijven zitten met een schuld. Indien de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. U kunt deze overlijdenbescherming afsluiten voor uzelf of voor uw partner.

Arbeidsongeschiktheidsbescherming
De zich steeds verder uit het sociale zekerheidsstelsel terugtrekkende overheid kent onvoldoende voorzieningen om dán uw financiële problemen op te lossen. Bij arbeidsongeschiktheid zal uw inkomen met minstens 30% dalen. De kans dat u uw krediet niet meer kunt betalen en u moet overgaan tot verkoop van bezittingen is dus groot. Toch wilt u in zo’n geval blijven wonen in uw huidige woning. U wilt bovendien het beste voor uw partner en kinderen, een auto voor de deur en een sport of hobby om u in uit te leven. Anders gezegd: ook dán wilt u onbezorgd blijven genieten van het leven dat u gewend bent, zonder dat uw eventueel opgebouwd vermogen zal smelten als sneeuw voor de zon. De situatie waarin u verzeild bent geraakt is immers al vervelend genoeg. Het treffen van eigen maatregelen om nare verrassingen te voorkomen is dus zeker geen overbodige luxe.

De oplossing is eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar: een betalingsbeschermingverzekering . Een betalingsbeschermingsverzekering die doorbetaling van uw krediet garandeert. Zodat u kunt blijven genieten van uw investering en rustig de tijd heeft om uw nieuwe situatie op een rijtje te zetten.

Werkeloosheidsbescherming
Bij economische tegenwind is het beslist niet ondenkbaar dat op gegeven moment uw baan op de tocht komt te staan. In de afgelopen 3 jaar zijn er al de nodige ontslagen gevallen. We hoeven u niet te vertellen dat dit voor u een enorme financiële terugval zal betekenen.